INFORMATION

Vad är ett PCR-test?

PCR-test används för att utesluta en pågående Covid-19-infektion i kroppen. Provet kan bara visa en pågående virusinfektion av Covid-19 och kan inte visa om man har antikroppar mot viruset. PCR-test är en metod med hög säkerhet för att utesluta Covid- 19-infektion. således kan infektion uteslutas vid negativt PCR och friskintyg för resa utfärdas. 


För att provet ska ge utslag behöver man genomföra det under den första sjukdomsveckan, dvs. första veckan vid visade symtom, eftersom virusnivåerna sjunker efter detta. 


PCR-test kan ske på olika sätt, men ett av de bästa och mest effektiva för utslag av viruset har genom studier visats vara näs- och svalg-prov vilket är det vi utför.


Våra prover skickas till ISO17025 och ISO 15189 - ackrediterade laboratorium. Det är därmed godkänt av Folkhälsomyndigheten för diagnostik av COVID-19.  Alla analyser är qRT-PCR. Sensitivitet 100% – dvs det är en tillförlitlig metod för att utesluta COVID-19.

Hur går ett PCR-test till?

Båda PCR- och Antigentest tas i nasofarynx med en provpinne.


Vid PCR-test placeras sedan denna provpinne i ett sterilt provrör som skickas till labbet. 

Varför behövs ett reseintyg?

Ett flertal länder har infört krav på att alla som reser in i landet, även medborgare som reser tillbaka till landet ska ha ett reseintyg med sig. Många länder har dessutom krav på karantän under en viss period vid inresa. Med ett friskintyg (intyg om negativt Covid-19 test) kan du ofta undvika att behöva sitta i karantän vid inresan till det land du tänkt att besöka. 


Reglerna kring kravet på reseintyg kan variera från land till land, därför är det viktigt att läsa på om vilka regler som gäller för just det land du tänkt att besöka. Vi rekommenderar läsa på om dessa regler på hemsidan för landets ambassad. 

Så fungerar reseintyg

Intyget fylls i och signeras av en legitimerad läkare i anslutning till att laboratoriet analyserat provet och negativt resultat påvisats. Intyget är försett med en QR-kod som fungerar som en säkerhetsverifikation för personal vid tex. flygplatser för säkert inträde i aktuellt land.

Vanliga frågor och svar

När kan jag ta ett PCR-test/Antigentest?

  Du som är frisk och alltså inte visar symtom på COVID-19 kan testa dig hos oss.

  Vad behöver jag ha med mig vid PCR-test/Antigentest?

  Du behöver ta med dig giltigt pass. 

  De flesta länder kräver att ditt passnummer/resedokumentsnummer framgår av intyget. 

  Vart tar jag mitt PCR-test/Antigentest?

  Testerna görs i våra lokaler i enlighet med given instruktion.  Se "Kontakt" för information om våra mottagningar.

  Vad är skillnad på PCR-test och antigentest?

  PCR-test används för att utesluta en pågående Covid-19-infektion i kroppen. Det är en mycket säker metod för att utesluta Covid-19 vilket är varför de flesta länderna kräver ett intyg med negativt PCR-test vid ankomst.


  Ett antigentest  visar om du har en pågående infektion. Du får provsvar inom 30-60 minuter. Våra antigentest har en specificitet på 99,6% samt en sensitivitet på 97,1%. 


  Både PCR- och Antigentest tas i nasofarynx med en provpinne.

  Kan jag ta mitt PCR-test/Antigentest på drop in?

  I dagsläget erbjuder vi på Friskintyg inga drop-in tider, med hänsyn till ökad smittorisk.

  Vad händer om jag får ett oklart PCR-resultat?

  Provresultatet och dess korrekthet beror på flera faktorer, där en av dem är känsligheten hos provtagningsmetoden, som nämnts ovan, men även utrustningen till provtagandet, förvaringen av provet, bearbetningen av materialet samt tekniska specifikationer kring detektionsmetoden har inverkan på hur korrekt resultatet sedan kommer vara. 


   Om provet skulle visa sig vara icke-analyserbart, vilket är mycket ovanligt, kommer våra laboratoriepersoner att analysera provet en extra gång utan extra kostnad. Skulle provet ändock visa sig vara oklart så krävs ett nytt prov. Vi ersätter inte merkostnader för att ta ett nytt PCR-test. 


   Provet hanteras alltid i enlighet med FHMs föreskrifter för säker prov-hantering. 

   Vad kostar ett PCR-test/Antigentest

   PCR-prov och Antigentest enligt prislista. Se "Våra tjänster".

   När får jag mitt reseintyg?

   Vid PCR-test erhålls intyg dagen efter provtagning.

   Reseintyg vid Antigentest erhålls intyg inom 30-60 minuter efter provtagning.

   Vi erbjuder även PCR-snabbtest med reseintyg inom 4 h.


   Observera att reseintyget endast upprättas i samband med att ett negativt resultat påvisats hos laboratoriet. 

   Vilket språk är intyget på?

   Alla vår reseintyg utfärdas på engelska. 

   Vilket labb använder ni?

   Vi använder Tataa Biocenter och Life Genomics som är ackrediterade laboratorium enligt ISO 17025 och ISO 15189. 

   Ackrediteringen innebär att arbetet på laboratoriet utförs opartiskt, korrekt och grundas på internationellt erkända standarder. Swedac ställer bland annat krav på personalens kompetens, metoder och dokumentation av arbetet.

   Hur länge gäller mitt reseintyg?

   Hur länge ditt intyg är giltigt beror på vilket land du ska åka till.
   Vi rekommenderar dig att kolla ambassadens hemsida för ditt önskade resemål för att läsa mer om dessa regler.

   Tiden räknas från provtillfället.

   Hur gammal måste jag vara för att få ett reseintyg?

   Vi utför tester på barn i alla åldrar.


   Alla under 18 år testas enbart i sällskap av vårdnadshavare eller med godkännande av vårdnadshavare.

   Vad händer om jag visar positivt för covid-19?

   Ett positivt prov betyder att du vid tidpunkten för provet hade viruset i kroppen. Det säger däremot ingenting om huruvida du är smittsam eller inte. Spår av viruset kan ibland finnas kvar i flera veckor utan att du är smittsam. 


   Vi utfärdar inget reseintyg vid positivt provsvar.

    När betalar jag för mitt PCR-test/Antigentest?

    Olika betalningsalternativ framgår vid beställning av provtagning. 

    Vi är ett företag som skulle vilja skicka våra anställda till er, hur gör vi då?

    Kontakta oss på info@friskintyg.nu så ser vi till att ni kommer i kontakt med företagsavdelningen för att diskutera paketlösningar. 

    Allmän information om Covid-19

    Covid-19 orsakas av coronaviruset SARS-COV-2, som i folkmun enbart benämns “corona”.

    Infektionssjukdomen utgör en droppsmitta, det innebär att viruset smittas genom att små droppar av kroppsvätskor sprids från person till person. Exempelvis när någon nyser eller när någon rört vid munnen/näsan och sedan tagit i ett föremål som någon annan rör vid.

    Det är på grund av detta som det rekommenderas att hålla god handhygien, bära munskydd och hålla ett avstånd på 1,5-2 meter från varandra.

    Vanligt förekommande symtom:

    Covid-19 liknar en vanlig förkylning eller influensa på många sätt. Några vanliga symtom på Covid-19 är tex:


    • nästäppa,
    • snuva,
    • hosta (oftast rethosta),
    • huvudvärk och feber.

    Vissa personer får inga symtom alls eller lindriga symtom som motsvarar en lättare förkylning. Medan andra personer kan få hög feber, andningssvårigheter och i vissa fall behöva intensivvård.


    Det är även vanligt att lukt- och smaksinne är nedsätts samt att man blir ovanligt trött och hängig. Det går inte förutse vilka symtom en viss person kommer få eller hur allvarliga symtomen kommer bli.

    Till riskgrupperna tillhör personer med: 

    Än så länge har man konstaterat vissa riskgrupper där symtomen beräknas bli svårare och allvarligare. Dessa riskgrupper omfattar bl.a personer med:


    • högt blodtryck,
    • olika varianter av lungsjukdomar,
    • diabetes och
    • sjukdomar som innebär nedsatt immunförsvar,
    • även personer över 65 år anses vara en riskgrupp.


    Man anses vara smittsam från och med då första symtomen visar sig. Smittsamheten är som högst de första dagarna. Därför rekommenderar man att ta ett PCR-test tidigt i sjukdomsskedet, för att försäkra sig om ett så korrekt resultat som möjligt.


    Man kan smitta andra även några dagar efter man blir symtomfri. Det är därför väldigt viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.