PCR-PROV MED RESEINTYG


Vi erbjuder företag och privatpersoner PCR-prov och reseintyg samt antigentest på våra mottagningar i Kungälv, Göteborg och Varberg.

Vad är ett PCR-test

PCR-test används för att utesluta en COVID-19 i kroppen.


PCR-test är en mycket träffsäker och tillförlitlig metod för att utesluta COVID-19. 


Våra prover skickas till ISO17025 och ISO 15189 - ackrediterade laboratorium för analys. 

Varför behövs ett reseintyg?

Flera länder har infört krav på att alla som reser in i landet ska ha ett reseintyg. 

Med ett reseintyg kan du undvika att behöva sitta i karantän. 


Reglerna kring kravet på reseintyg kan variera från land till land. 

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat svaren på några av de vanligaste frågorna.


Har du ytterligare frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss. 

Allmän information om Covid-19


Covid-19 orsakas av coronaviruset SARS-COV-2. Viruset smittas genom att små droppar av kroppsvätskor sprids från person till person.  

Därför rekommenderas det att hålla god handhygien, bära munskydd och hålla ett avstånd på minst 2 meter från varandra.


Man smittar när första symtomen visar sig. Smittsamheten är högst de första dagarna. Därför rekommenderas det att ta ett PCR-test så tidigt som möjligt.


Man kan smitta andra även några dagar efter man blir symtomfri. Det är därför väldigt viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vanligt förekommande symtom:

  • Nästäppa,
  • Snuva,
  • Hosta (oftast rethosta),
  • Huvudvärk och feber.


Vissa personer får inga eller lindriga symtom, medan andra kan få svåra symtom som feber, andningssvårigheter och i vissa fall behöva intensivvård.

Till riskgrupperna tillhör personer med: 

  • Högt blodtryck,
  • Olika varianter av lungsjukdomar
  • Neurologiska sjukdomar

  • Diabetes
  • Sjukdomar som innebär nedsatt immunförsvar
  • Personer över 65 år

Covid-19-test för reseintyg

En process i 3 steg


1.


Covid-19 provtagning


2.


Provet testas på labb


3.


Reseintyg upprättas

*vid negativt provresultat