PCR-PROV MED RESEINTYG


Vi erbjuder företag och privatpersoner PCR-prov och reseintyg samt antigentest på våra mottagningar i Kungälv, Göteborg och Varberg.

Vad är ett PCR-prov?

PCR-prov används för att utesluta en COVID-19 i kroppen.


PCR-prov är träffsäker och tillförlitlig metod för att utesluta COVID-19. 


Våra prover skickas till ISO17025 och ISO 15189 - ackrediterade laboratorium för analys. 

Varför behövs ett reseintyg?

Flera länder har infört krav på att alla som reser in i landet ska ha ett reseintyg.  Med ett reseintyg kan du undvika att behöva sitta i karantän.  Reglerna kring kravet på reseintyg kan variera från land till land. 

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat svaren på några av de vanligaste frågorna.

Allmän information om Covid-19


Covid-19 orsakas av coronaviruset SARS-COV-2. Viruset smittas genom att små droppar av kroppsvätskor sprids från person till person. 

Därför rekommenderas det att hålla god handhygien, bära munskydd och hålla ett avstånd på 1,5-2 meter från varandra.


Man smittar när första symtomen visar sig. Smittsamheten är högst de första dagarna. Därför rekommenderas det att ta ett PCR-prov så tidigt som möjligt.


Man kan smitta andra även några dagar efter man blir symtomfri. Det är därför väldigt viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vanligt förekommande symtom:

  • Nästäppa,
  • Snuva,
  • Hosta (oftast rethosta),
  • Huvudvärk och feber.


Vissa personer får inga eller lindriga symtom, medan andra kan få svåra symtom som feber, andningssvårigheter och i vissa fall behöva intensivvård.

Till riskgrupperna tillhör personer med: 

  • högt blodtryck,
  • olika varianter av lungsjukdomar,
  • diabetes och
  • sjukdomar som innebär nedsatt immunförsvar,
  • även personer över 65 år anses vara en riskgrupp.

Covid-19-test för reseintyg

En process i 3 steg


1.


Covid-19 provtagning


2.


Provet testas på labb


3.


Reseintyg upprättas

*vid negativt provresultat